Produktion

Opstart af produktion

Vi hjælper dig med opstart og drift af din produktion hos EMS (Electronic Manufacturing Services). Vi har godt samarbejde med flere førende EMS’ere i Danmark og udland. Vi tager hånd om styklister, gerber filer, testvejledninger, indgangskontrol, testudstyr og emballage for dig.

Kvalitets kontrol

Alle produkter skal testes inden emballering og aflevering. Vi hjælper dig med at lave testvejledninger og bygge det testudstyr der er nødvendigt for at sikre produkternes kvalitet.