Projektstyring

Forstudie og lønsomhed

Et projekt starter ofte med forundersøgelser, lønsomhedsvurderinger og “proof of concept” tests. Dette arbejde munder ud i en designspecifikation.

Design specification

Selve udviklingsprocessen tager udgangspunk i design specifikationen. Herudfra skaber vi de første prototyper af mekanik, elektronik og embedded software.

Test mod relevante standarder

Under udviklingsprocessen tages der hensyn til miljøkrav, EMC krav og myndighedskrav. For at være sikker på at produktet opfylder kravene, foretages der undervejs i udviklingen orienterende test, så vi er sikre på at det endelige produkt kan opnå de ønskede certificeringer og godkendelser.

I produktion

Sluttelig hjælper vi kunden med at sætte produktet i produktion os EMS. I udviklingsprocessen har vi hele tiden fokus på produktionen, så dele og komponenter designes så produktet er let at producere. Vi hjælper også med eventuel udrustning for produktets sluttest.