Væskeniveaumåler

Elektronikdesign til fjernaflæsning af væskeniveau i tankanlæg

ECT - Medicinsk Udstyr, Brystpumpe

Sensoren

I dette projekt blev det besluttet at væskeniveau i tankanlæget skulle bestemmes ved en differenstrykmåling. Derfor blev der konstrueret en robust trykmåleproble som nedsænkes til bunden af tanken. ECT er involveret både i den mekaniske konstruktion og sensorteknologien der anvendes for trykmåling.

ECT - Medicinsk Udstyr, Brystpumpe sugemekanisme

Elektronikdesign

Væskeniveaumåleren placeres i det åbne landskab uden elektrisk forbindelse til noget. Elektronikdesignet er derfor egnet til batteridrift. Den indbyggede mikrocomputer udfører, løbende væskeniveaumålinger og kompenserer for tankens form og for væskens massefylde. Med programmerede intervaller foretager elektronikdesignet opkald via GSM mobiltelefonnettet og rapporterer væskeniveauet i tankanlægget til en database.

Elektronikdesign

Væskeniveaumåleren placeres i det åbne landskab uden elektrisk forbindelse til noget. Elektronikdesignet er derfor egnet til batteridrift. Den indbyggede mikrocomputer udfører, løbende væskeniveaumålinger og kompenserer for tankens form og for væskens massefylde. Med programmerede intervaller foretager elektronikdesignet opkald via GSM mobiltelefonnettet og rapporterer væskeniveauet i tankanlægget til en database.

ECT - Medicinsk Udstyr, Brystpumpe

Indkapsling

ECT var behjælpelig med design af den inkapsling der beskytter elektronikdesign mod vejr og vind. 3D cad software blev benyttet til hurtigt at skitsere mulige designs, og in-house 3D printer fremstillede hurtigt de første prototyper. Den robuste indkapsling gør det muligt for kunden at installere væskeniveaumåling på tankanlæg selv under vanskelige klimaforhold