VoiceBird recorder

Bærbart produkt med Bluetooth og GMS teknologi

ECT - Optag mobilsamtaler med VoiceBird

Processen

VoiceBird blev udviklet til at optage mobilsamtaler trådløst. Det industriel design og den visuelle identitet blev udført af en anden part.

ECT stod for:
– Forundersøgelser
– Elektronisk hardware udvikling
– Microprocessor software
– Lovgivningsmæssige godkendelser
– Produktionsopstart hos EMS

ECT - Optag mobilsamtaler med VoiceBird

Udfordring

Kunden ønskede at lave et produkt, der skulle kunne optage vigtige mobilsamtaler. Desuden, skulle det også være simpelt og trådløst. Han havde en idé, men kunne ikke selv stå for elektronikudviklingen. Derfor havde brug for hjælp med hele udviklingsprocessen.

Via Bluetooth kunne ECT lave trådløs optagelse. Det viste sig dog at, implementering af 2 samtidige usynkroniserede Bluetooth forbindelser, var en særlig udfordring. Både på RF-niveau og på databehandlingsniveau.

Udfordring

Kunden ønskede at lave et produkt, der skulle kunne optage vigtige mobilsamtaler. Desuden, skulle det også være simpelt og trådløst. Han havde en idé, men kunne ikke selv stå for elektronikudviklingen. Derfor havde brug for hjælp med hele udviklingsprocessen.

Via Bluetooth kunne ECT lave trådløs optagelse. Det viste sig dog at, implementering af 2 samtidige usynkroniserede Bluetooth forbindelser, var en særlig udfordring. Både på RF-niveau og på databehandlingsniveau.

ECT - Trådløs optagelse med VoiceBird

Løsning

ECT startede processen med at lave en teknisk forundersøgelse. Her blev hovedkomponenterne identificeret. Produktet skulle kunne oprette forbindelse til alle GSM telefoner og Bluetooth headset. Dette krævede en grundig markedsundersøgelse. Desuden også en kompleks testproces af det færdige produkt.

Løsning: optag mobilsamtaler via Bluetooth. Dermed skal alle opkald føres gennem enheden, men kun når man trykker på knappen, skal opkaldene optages. Når en samtale er blevet optaget, skal enheden tilsluttes en PC. Her overføres lydfilen via USB.

ECT udviklede al elektronikken, inklusiv hardware og software. Derudover, stod ECT også for testprocessen. Der blev både udført funktionelle feltforsøg, og test i et uafhængigt laboratorium. Dermed kunne produktet opnå de lovgivningsmæssige krav.

Optag mobilsamtaler

Kunden ønskede at lave et produkt, der skulle kunne optage vigtige mobilsamtaler. Desuden, skulle det også være simpelt og trådløst. Han havde en idé, men kunne ikke selv stå for elektronikudviklingen. Derfor havde brug for hjælp med hele udviklingsprocessen.

Via Bluetooth kunne ECT lave trådløs optagelse. Det viste sig dog at, implementering af 2 samtidige usynkroniserede Bluetooth forbindelser, var en særlig udfordring. Både på RF-niveau og på databehandlingsniveau.